Teikumi ar «okupētajām»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu okupētajām un citi no tā atvasināti vārdi.

« Miljoniem civiliedzīvotāju no okupētajām valstīm tika iesaukti darbā nacistiskās Vācijas labā savās valstīs vai arī tika sagūstīti un nosūtīti uz Reihu kā vergi, un līdz 1944. gada beigām Vācijas robežās strādāja aptuveni 8 miljoni vergu. »
« Tā bija paredzēta kā galamērķis visiem ebrejiem, kurus nacisti sagūstīja turpmākajos gados, tāpēc lielākā daļa ebreju no vācu okupētajām Rietumeiropas valstīm tika nosūtīti uz nāvi Aušvicā. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022