Teikumi ar «oglēm»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu oglēm un citi no tā atvasināti vārdi.

« Tā kā malka kļuva pārāk dārga, briti arvien vairāk pievērsās oglēm. »
« Līdz 17. gadsimtam vecie aizspriedumi pret oglēm, kas bija tik nepatīkamas un nepatīkamas, bija piekāpušies nepieciešamībai tās izmantot kā kurināmā avotu siltuma ražošanai. »
« Pirmajā gadsimtā no industriālās revolūcijas visvairāk ieguvēji bija tie Eiropas reģioni, kas atradās vistuvāk oglēm. »
« Starp minerālajām oglēm, kas dabiski veidojušās jaunākos laikos, ir kūdra; to izmanto kā kurināmo, jo tā viegli deg, bet dod maz siltuma. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022