Teikumi ar «okeāns»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu okeāns un citi no tā atvasināti vārdi.

« 18. gadsimtā britu Atlantijas okeāns piedzīvoja protestantu atmodas uzplaukumu, kas pazīstams kā Pirmā lielā atmoda. Otrā lielā atmoda notiks 1800. gados. »
« Piemēram, Indijas okeāns jau tūkstošiem gadu kalpoja kā okeāna krustpunkts tirdzniecībai starp Āfriku un Āziju. »
« Visu Jupitera virsmu klāj ledus okeāns bez plūdmaiņām. Tā ir viskoza šķidrā ūdeņraža masa, kuru gandrīz nesasniedz saules gaisma, bet tur ik pa brīdim bezgalīgo jūru izgaismo milzīgi zibeņi. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022