Teikumi ar «okeāniem»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu okeāniem un citi no tā atvasināti vārdi.

« Valstīm būtu arī jāapsver vismaz viens liels rezervāts katrā no pasaules okeāniem, kurā būtu aizliegta cilvēku darbība. Šie okeāna rezervāti burtiski būtu zivju mazuļu audzētavas, kurās tās varētu vairoties. »
« Drīz vien kļuva ekonomiski izdevīgi pārvadāt labību no Amerikas Savienotajām Valstīm vai Krievijas pāri okeāniem, lai, izmantojot ātrgaitas tvaikoņus, sasniegtu Eiropas tirgus. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022