Teikumi ar «fundamentāli»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu fundamentāli un citi no tā atvasināti vārdi.

« Tikai nedaudzas lietas ir bijušas tik nozīmīgas kā industriālā revolūcija, jo tā fundamentāli pārveidoja gandrīz visu cilvēku dzīvesveidu, iespējams, visspilgtāk - cilvēces attiecības ar dabu. »
« Krievu virsnieki sāka uzskatīt, ka dzimtbūšana ir fundamentāli amorāla un pilnīgi nesavienojama ar jebkādām cerībām uz Krievijas progresu. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022