Teikumi ar «fundamentāla»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu fundamentāla un citi no tā atvasināti vārdi.

« Tā vietā viņš uzskatīja, ka jaunietim ir fundamentāla nepilnība - viņš ir vājš raksturs. »
« Tieši tāds ir Freida fundamentālā darba nosaukums - "Sapņu interpretācija", kas tika publicēts 1900. gadā un jau tajā tika sniegti psihoanalīzes pamati (šo apzīmējumu viņš pirmo reizi lietoja 1896. gadā), tostarp arī paša Freida kopš 1895. gada veiktās pašanalīzes rezultāti. »
« Savukārt politiskās vēstures mācību grāmatu stāstījumos ir vērojama fundamentāla saskaņotība un vienkāršība (kas kaitina daudzus profesionālus vēsturniekus, kuri ir apmācīti identificēt un pētīt sarežģītību). »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022