Teikumi ar «fragmentā»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu fragmentā un citi no tā atvasināti vārdi.

« Vienā fragmentā lasām: "Dieva dusmas deg pret viņiem [grēciniekiem], viņu pazudināšana nesnauž, bedre ir sagatavota, uguns ir gatava, krāsns ir karsta, gatava tos uzņemt, liesmas tagad rēko un kvēlo. Spilgts zobens ir uzasināts un turas virs viņiem, un bedre ir atvērusi savu muti zem viņiem." »
« Šajā fragmentā no grāmatas "Demokrātija Amerikā" Aleksis de Tokvils brīdina par demokrātijas briesmām, kad vairākuma griba var kļūt par tirāniju: »
« Vienā pietiekami īsā fragmentā, lai to varētu atcerēties, ticības apliecībā tika pausta ticība Kristus identitātei kā daļai no Dieva ("konsubstanciāls ar Tēvu"), Kristus kā Dieva un Jaunavas Marijas dēla statusam, Kristus augšāmcelšanās un Kristus atgriešanās apsolījumam pasaules beigās. »
« Studenti meditācijas laikā pārdomāja fragmenta iespējamo nozīmi. Visbeidzot, un tas ir vissvarīgākais, studenti tika aicināti diskutēt par savām interpretācijām. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022