Teikumi ar «fragments»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu fragments un citi no tā atvasināti vārdi.

« Turpmāk ir fragments no 16. gadsimta Florences kodeksa, kas ir fragments no priestera un agrīnā acteku vēstures hronista Fray Bernardino de Sahagún sacerējumiem. »
« Baznīcā tika lasīts Bībeles fragments no grāmatas "Taisnais vīrs, kas nomira jauns". »
« Debatēs studentiem bija jācitē ne tikai pats fragments, bet arī jebkādi apstiprinoši pierādījumi, ko viņi varēja iegūt no plašā svēto un seno rakstu krājuma. »
« Izskatās, ka no 2. gadsimta pirmās puses bija saglabājies Jāņa evaņģēlija fragments, no tā paša gadsimta otrās puses - divi Mateja evaņģēlija fragmenti, bet viss pārējais bija vēlāk. Tomēr bija norādes par senāku rakstu pastāvēšanu. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022