Teikumi ar «ģeologs»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ģeologs un citi no tā atvasināti vārdi.

« Slavenākais tā laika ģeologs bija britu dabaszinātnieks Čārlzs Līels (Charles Lyell), kura "Ģeoloģijas principi" tika izdoti vienpadsmit reizes un bija ļoti populāri lasītāju vidū. »
« Amerikāņu ģeologs Tūzo Vilsons šo parādību izskaidroja pagājušā gadsimta sešdesmito gadu vidū ar savu "karsto punktu teoriju". »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022