Teikumi ar «ģeoloģijā»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ģeoloģijā un citi no tā atvasināti vārdi.

« Drīz vien pienāca laiks plānot savu nākotni. Es biju apņēmības pilns turpināt doktorantūras studijas bioloģijā un ģeoloģijā. »
« Paleontoloģijā un ģeoloģijā, tāpat kā evolucionismā un visās ar tām saistītajās blakusnozarēs, parādījās jauns cilvēks, kas apšaubīja visu, kas skatījās tālāk un uzdeva neērtus jautājumus. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022