Teikumi ar «šķērsojuši»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu šķērsojuši un citi no tā atvasināti vārdi.

« Līdz pulksten 14.00 viņi bija šķērsojuši aizu un nolaidušies pa akmeņainu upes gultni līdz diviem nelieliem akmens nožogojumiem. »
« Viņi bija gājuši desmit stundas un šķērsojuši divus tiltus. »
« Rakstniekam Rejam Bredberijam laikam, šķiet, nav robežu. Pagātne ir lietas, kas notikušas, cilvēki, kas šķērsojuši viņa paša dzīvi, bet kas ar vienu burvju triepienu var atkal parādīties citā vietā, pakļauti citiem likumiem. Pietiek ar to, ka tas ir iespējams. Un tā ir nākotne, iespējamā. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022