Teikumi ar «šķērsojis»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu šķērsojis un citi no tā atvasināti vārdi.

« Bet tā nebija taisnība. Es jutos tā, it kā būtu šķērsojis neredzamu robežu un sācis jaunu dzīves posmu. »
« Dažu mēnešu laikā Carpentier saražoja vairāk nekā 200 mašīnu. Līdz tam kinematogrāfs jau bija šķērsojis Francijas robežas. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022