Teikumi ar «šļūtenes»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu šļūtenes un citi no tā atvasināti vārdi.

« Pēcpusdienas klusumu pārtrauca šļūtenes ūdens šļaksti. »
« Kad Klerks izdarīja, kā viņam lūdza, viņam aiz muguras pieslīdēja kāds jauns fabrikas māceklis un uzkāpa uz šļūtenes, pārtraucot ūdens plūsmu. Kad dārznieks noliecās no sprauslas, lai redzētu, kas notiek, zēns atkāpās, un strūkla trāpīja Klerkam pa seju. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022