Teikumi ar «šļūteni»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu šļūteni un citi no tā atvasināti vārdi.

« Es ar šļūteni kratu maigās lapotnes un apbrīnoju, cik labi tās gadu gaitā ir izturējušas tik daudzas pārmaiņas. Un es vienmēr domāju par vectēvu un viņa papardēm. »
« Fransuā, - teica Luijs, - lūdzu, atnes šļūteni un aplaistiet šīs puķes. Izlikties, ka mūs te nav. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022