Teikumi ar «šauruma»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu šauruma un citi no tā atvasināti vārdi.

« Roņu zvejošanu atjaunoja 1803. gadā, kad roņu kolonijas Basa šaurumā Austrālijā bija izsmeltas. Roņi joprojām bija ļoti pieprasīti cepurēm un ādai apaviem. Turklāt roņu eļļa dega bez dūmiem un smakas, un tā bija nepieciešama apgaismojumam un dažiem rūpniecības procesiem. »
« Pirmais pasaules karš norisinājās galvenokārt Eiropā - Rietumu frontē, kas stiepās no Lamanša jūras šauruma uz dienvidiem gar Francijas robežu līdz Alpiem, un Austrumu frontē - Polijā, Galisijā (reģionā, kas ietvēra daļu Ungārijas un Ukrainas) un Krievijā. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022