Teikumi ar «šaurā»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu šaurā un citi no tā atvasināti vārdi.

« Kembridžas Universitātes Lietišķās matemātikas un teorētiskās fizikas fakultāte, kas atrodas pilsētas centrā, Silverstrītā, šaurā ielā, ir maz mainījusies, kopš Hokings 1979. gadā ieņēma Lūkasa profesora amatu. »
« Tad mēs ejam ārā un spēlējam beisbolu viņas šaurā garāžā. Mēs izlikāmies, ka es stāvu pretī varenajiem Jankīziem. »
« Plotkins sēdēja uz šaura soliņa, piezīmju grāmatiņu uz klēpja, ap viņu bija trīs šamaņi, Koita un vairāki bērni. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022