6 teikumi ar «šaubas»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu šaubas un citi no tā atvasināti vārdi.

« Ja man vēl bija atlikušas šaubas par diagnozes nopietnību, Dr. Rouzs tās kliedēja. »
« Es neuzdrošinājos viņam atzīties savās šaubās, jo cerēju tās kliedēt. »
« Viņa secinājumi neatstāj šaubas: "Tos iznīcināja ar augsto tehnoloģiju ieročiem, kas ir daudz pārāki par lāzera staru," viņš apgalvo savos 1935. gada rakstos. »
« Vēl viens atradums 1961. gadā vairos visas šaubas un jautājumus. »
« Tāpat, lai gan Jēzus dzīvoja priekšzīmīgu dzīvi, Viņam piemita arī tādas īpašības kā dusmas un šaubas (pēdējās no tām vispazīstamākās pie krusta, kad Viņš jautāja Dievam, kāpēc Viņš ir "atstājis" Jēzu) - īpašības, kas nešķita raksturīgas "ideālai" būtnei. »
« Dekarts centās pakļaut ticību un šaubas dziļai loģiskai kritikai, uzdodot jautājumu par to, kas var būt absolūti skaidrs kā filozofiskais sākumpunkts. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022