Teikumi ar «otrajam»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu otrajam un citi no tā atvasināti vārdi.

« Pilotu kabīnes durvis atdalījās un trāpīja otrajam pilotam Atčisonam pa plecu, pēc tam sadalīja centrālo radio un droseles pulti uz pusēm. Trieciens ar vienu no kapteiņa Lankastera kājām bija atvienojis autopilota darbību, un lidmašīna aizrāpoja, sasvērās un sāka strauji krist. »
« Mēģinot ieraudzīt lidostu, otrajam pilotam šķita neiespējami nepamanīt kapteiņa ķermeni, kas plīvoja aiz izsitītā loga. Nedomā par to, koncentrējies uz lidojumu, viņš teica sev. »
« Arheobaktērijas ir kvazi baktērijas ar īpašām pazīmēm, kuras dažādu iemeslu dēļ var uzskatīt gan par pirmajām, gan otrajām. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022