6 teikumi ar «otram»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu otram un citi no tā atvasināti vārdi.

« Gadu gaitā viņi bieži ir viens otram palīdzējuši. »
« Šie reģioni atradās pietiekami tuvu viens otram (piemēram, no Grieķijas līdz Mezopotāmijai ir aptuveni 800 jūdžu, kas ir vislielākais attālums starp visiem reģioniem), lai būtu iespējama tirdzniecība lielos attālumos. »
« Viņi rakstīja apjomīgu saraksti un bieži viens otram sūtīja nepublicētus manuskriptus. »
« Irākas piemērā līdzās viens otram dzīvoja sunnītu un šiītu musulmaņi, kristīgie arābi (asīrieši, no kuriem daudzi apgalvo, ka ir cēlušies tieši no senās Asīrijas), dažādas arābu tautības un kurdi. »
« Vienam no viņiem ir brūce vēderā, otram - cirksnī. »
« Viņi ne tikai brauca ātri, bet arī centās viens otram atņemt vadību. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022