Teikumi ar «ļaunprātīgas»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ļaunprātīgas un citi no tā atvasināti vārdi.

« No šī plaši izplatītās korupcijas un diezgan klajas ļaunprātīgas garīgās pestīšanas ar Baznīcas starpniecību jēdziena izmantošanas konteksta izauga Mārtiņš Luters. »
« Agonistiskas zāles saistās ar receptoru, radot apmierinājuma sajūtu, bet ar mazāku ļaunprātīgas lietošanas spēju un bez sekām atkarīgā cilvēka fiziskajai veselībai. »
« To, ka visas brīvības ir jāīsteno tādā kārtībā, kāda sabiedrībai ir nepieciešama, lai izvairītos no ļaunprātīgas izmantošanas. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022