5 teikumi ar «ļaunprātīgu»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ļaunprātīgu un citi no tā atvasināti vārdi.

« Vergi saskārās ar patvaļīgu varas ļaunprātīgu izmantošanu no balto puses; viņi to pārvarēja, veidojot ģimenes un kopienas tīklus. »
« Spāņu iekarošanas vēsture lielā mērā ir saistīta ar Amerikas pamatiedzīvotāju ļaunprātīgu izmantošanu. »
« Izstrādājis savas teoloģijas pamatprincipus, Luters pievērsās tam, ko viņš uzskatīja par kliedzošāko baznīcas varas ļaunprātīgu izmantošanu - indulgencēm. »
« Gadu gaitā, jo īpaši 1840. gadā, valdība pieļāva vai veicināja ļaunprātīgu rīcību pret kaimiņiem, kas bija apsūdzēti unitārismā, pat nonākot tik tālu, ka iznīcināja viņu īpašumus un pat atņēma dzīvību. »
« Abas puses nodarbojās ar ļaunprātīgu vardarbību pret sakauto ienaidnieku, lai gan jāatzīmē, ka federāļu politiskās varas kontrole padarīja viņu despotismu pastāvīgāku un plašāk izplatītu. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022