Teikumi ar «objektus»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu objektus un citi no tā atvasināti vārdi.

« Filippo Brunelleschi bija pirmais cilvēks Rietumu pasaulē, kurš noteica, kā uz papīra lapas vai tās ekvivalenta zīmēt objektus divdimensiju formātā tā, lai tie reālistiski izskatītos trīsdimensiju formātā (t. i., ar dziļumu, piemēram, skatoties tālumā un redzot, ka tālumā esošie objekti "šķiet mazāki" nekā tuvumā esošie). »
« Kāpēc mēs redzam objektus dažādās krāsās? »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022