Teikumi ar «objektivitāti»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu objektivitāti un citi no tā atvasināti vārdi.

« Šie laikraksti nepretendēja uz objektivitāti, bet kalpoja konkrētas partijas viedokļa izplatīšanai. »
« Šādā veidā mēs zaudējam objektivitāti un pieņemam lēmumus, kuru mērķis ir nomierināt personu, kas radījusi spiedienu... tā vietā, lai rīkotos pareizi. Tad mēs jūtamies manipulēti. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022