Teikumi ar «fiziskajā»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu fiziskajā un citi no tā atvasināti vārdi.

« Spartas zēnus nepārtraukti apmācīja kaujās, manevros un fiziskajā izturībā. »
« Mūsu ķermeņiem ir enerģija. Daļa no tās tiek patērēta fiziskajā piepūlē, mācoties, augot. Otra daļa tiek pārvērsta dzīvnieku siltumā, kas ir siltums, kas mūsu ķermenim nepieciešams, lai dzīvotu. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022