Teikumi ar «fiziskie»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu fiziskie un citi no tā atvasināti vārdi.

« Pirmatnējais cilvēks uzskatīja, ka fiziskie traucējumi rodas no dvēseles sāpēm vai ka tie ir dievu sods. »
« Stīvena acīmredzamie fiziskie traucējumi dažkārt restorānos radīja neērtības tiem, kas viņu nepazina, taču, dīvainā kārtā, viņš savu stāvokli īpaši neizceļ. »
« Par laimi, jaundzimušo Čelsiju, šķiet, nenobiedēja viņas fiziskie ierobežojumi. Spirgta un spītīga, viņa iemācījās rāpot uz rokām un ceļgaliem. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022