Teikumi ar «žēlastību»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu žēlastību un citi no tā atvasināti vārdi.

« Ievērojamu pilsētu iedzīvotāju daļu veidoja "ubagi", trūcīgie un bezpajumtnieki, kas centās izdzīvot kā strādnieki vai meklēja žēlastību Baznīcā. »
« Ja Dievs ir visvarens un viszinošs un ir izvēlējies sniegt savu žēlastību vieniem cilvēkiem, bet ne citiem, Kalvins sprieda, ka ir muļķīgi iedomāties, ka cilvēki varētu kaut kā Viņu ietekmēt. Ne tikai katoļu uzstājība uz labiem darbiem bija nepareiza, bet arī pati ideja par brīvu gribu dievišķā saprāta priekšā nevarēja būt pareiza. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022