Teikumi ar «žēlastības»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu žēlastības un citi no tā atvasināti vārdi.

« Pirms tam es strādāju nenogurstoši un bez žēlastības. »
« Ap 1510. gadu Mārtiņš Luters sāka pētīt iespējamo atbildi uz šo dilemmu - ideju, ka pestīšana nāk nevis no darbiem, bet gan no Dieva žēlastības, bezgalīgās mīlestības un piedošanas, ko var iegūt tikai caur ticību. »
« Laika gaitā Luters attīstīja ideju, ka, lai cilvēks nopelnītu pestīšanu, ir nepieciešams Dieva žēlastības akts, un šī akta atspulgs ir cilvēka patiesā ticībā. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022