Teikumi ar «ķirurģiskām»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ķirurģiskām un citi no tā atvasināti vārdi.

« Ar ķirurģiskām šķērēm viņš uzmanīgi pārgrieza perikardu, lai spiediens uz sirdi samazinātos. »
« Kārpas noņem ar ķirurģiskām metodēm, tostarp lāzeru un krioķirurģiju. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022