Teikumi ar «ķirurģiskās»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ķirurģiskās un citi no tā atvasināti vārdi.

« Ja tas tiktu izņemts bez ķirurģiskas procedūras, Maiks dažu minūšu laikā varētu nokrāsoties līdz nāvei. »
« Šīs sarežģītās ķirurģiskās procedūras mūsdienās ir iespējamas, pateicoties 20. gadsimta beigu tehnoloģiskajiem sasniegumiem. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022