Teikumi ar «ķīmiķis»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ķīmiķis un citi no tā atvasināti vārdi.

« Tomēr 1920. gadā ķīmiķis Renē Moriss Gattefosē izdarīja atklājumu, kas aromterapiju izvilināja no letarģijas. »
« Tomēr nozīmīgākais sasniegums medicīnā bija bakterioloģija, ko aizsāka franču ķīmiķis Luijs Pastērs (Louis Pasteur, 1822-1895). »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022