Teikumi ar «orgānā»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu orgānā un citi no tā atvasināti vārdi.

« Katrā dzīvas būtnes orgānā notiek nepieciešamā olbaltumvielu sintēze. »
« Stress ir indivīda vai jebkura tā orgāna vai aparāta situācija, kas, pieprasot no tiem lielāku veiktspēju nekā parasti, rada risku saslimt. »
« Smadzeņu orgāna sarežģītība ir likusi aizmigt ne vienam vien zinātniekam, un idejas, kas radās astoņdesmito gadu beigās, veicināja šādas bažas. Zinātnieki secināja, ka smadzenes izmanto tikai nelielu daļu no tām visām mūsu darbībām, atstājot milzīgu potenciālu, ko var izmantot. »
diccio-o.com - 1998 - 2022