Teikumi ar «organiska»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu organiska un citi no tā atvasināti vārdi.

« Antioksidants parasti ir organiska viela, kas novērš vai aizkavē vitamīnu vai citu uzturvielu autooksidāciju gan cilvēka organismā, gan pārtikā, kavējot to ķēdes reakcijas mehānismu. »
« Aristoteļa fizioloģijā cilvēka smadzenes darbojās kā organisma dzesētājs, un sirds bija jūtu organiskā mītne. »
« Šīs valsts konstitūcijas otrā daļa ir organiska; tā nosaka nācijas iestādes un to organizācijas formu. »
« Pēc ķīmiskā sastāva pārtika var būt organiska vai neorganiska. »
diccio-o.com - 1998 - 2022