Teikumi ar «organismi»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu organismi un citi no tā atvasināti vārdi.

« Savukārt aerobie organismi ir tādi, kuru dzīvībai nepieciešama molekulārā skābekļa klātbūtne. »
« Ja ūdenī nav skābekļa, rodas anaerobās baktērijas - organismi, kas var dzīvot bez skābekļa. Tieši tās vēl vairāk piesārņo ūdeni, jo izdala daudz fosfora, kā arī metānu un amonjaku. Ezeri vai jūras kļūst par kaitīgiem ūdeņiem. »
« Pētnieks uzsver, ka visi šie organismi ir absolūti nekaitīgi cilvēkam, un ir ļoti optimistiski noskaņots par superbaktēriju pielietojumu mūsu valstī nākotnē. »
diccio-o.com - 1998 - 2022