Teikumi ar «žāvētas»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu žāvētas un citi no tā atvasināti vārdi.

« Pievienojiet izmērcētas žāvētas sēnes un, ja iespējams, kalnu smiltājus. »
« Lielais žāvētās zāles daudzums, kas atrasts blakus līķim, liecina, ka šis vīrs dzīves laikā ar to pildīja savus ādas apavus, lai tos izmantotu kā izolatoru. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022