Teikumi ar «žāvētājs»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu žāvētājs un citi no tā atvasināti vārdi.

« Māte viņu atrada mirušu ar seju uz leju ūdenī. Arī iegremdētais žāvētājs atradās blakus viņam, bet slēdzis bija pozīcijā "izslēgts". »
« Protams, matu žāvētājs neradīs tādu pašu elektromagnētisko lauku kā augstsprieguma elektrolīnijas tornis, taču ir labi zināt, ka mūsu mājās mūs ieskauj nejonizējošā starojuma emitētāji. »
« Tādējādi "nekaitīgs" matu žāvētājs var radīt 2000 MT elektromagnētisko lauku, bet elektriskais skuveklis - 1500 MT, tāpat kā putekļu sūcējs. Svarīgākais ir tas, ka, tā kā lielāko daļu laika tie nedarbojas, tie nerada pārbaudāmu kaitīgu ietekmi (tomēr ir brīdinājums par šo ierīču atkārtotu lietošanu). »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022