Teikumi ar «žāvētāji»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu žāvētāji un citi no tā atvasināti vārdi.

« Matu žāvētāji var būt tikpat nāvējoši kā vaļīgs elektrības vads. Iegremdēti ūdenī, pat ja tie ir izslēgti, tie var radīt īssavienojumu un izraisīt nāvējošu triecienu. »
« Matu žāvētāji, skuvekļi un putekļu sūcēji rada spēcīgu lauku, taču to ietekme ir neliela, jo lielāko daļu laika tie ir izslēgti. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022