5 teikumi ar «formālā»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu formālā un citi no tā atvasināti vārdi.

« Tādējādi impērijas politisko varu saistīja gan formālā birokrātiskā satrapiju (provinču) struktūra, gan lojalitātes saites starp ķēniņu karali un viņa valdošajiem padotajiem. »
« Sarežģīta un formāla dižciltīgo un galminieku ranga sistēma, kas ietērpta īpašās krāsās krāsotās drēbēs, lai apzīmētu attiecīgo rangu, nošķīra imperatora personu no lūdzējiem un vēstniekiem. »
« Tādējādi Aristoteļa formālā pieeja loģikai izrādījās nenovērtējama Bībeles skaidrotājiem. »
« Acīmredzams piemērs jomai, kurai formālā disputācija (disputatio) bija izdevīga, bija jurisprudence: disputācija kā metode viegli pārgāja no Bībeles jautājumiem uz juridiskiem jautājumiem, un līdz XII gadsimtam jaunās juristu paaudzes (sākot ar Itāliju) izmantoja sholastikas metodes gan lai atdzīvinātu romiešu tiesību aspektus, gan lai pilnveidotu savas jurista prasmes. »
« Ilgākām sarunām norunājiet tikšanos, pat ja tā šķiet pārāk formāla. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022