Teikumi ar «formālās»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu formālās un citi no tā atvasināti vārdi.

« Vēlākie imperatori dažkārt rīkojās tā, it kā likumi patiešām nebūtu būtiski viņu pašu rīcībai, un formālās attiecības starp imperatoru un likumu nekad netika skaidri definētas. »
« Ap 1100. gadu jauna formālās izglītības forma, kas balstījās uz sholastiku, kļuva par mācību metodi katedrāļu skolās. »
« Jūs nevarat izturēt distancēšanos: Šajā gadījumā manipulatora atbildes ir formālas, vienvārdīgas. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022