5 teikumi ar «formālu»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu formālu un citi no tā atvasināti vārdi.

« No mūsdienu viedokļa raugoties, liela daļa romiešu tiesību joprojām šķiet ārkārtīgi netaisnīgas. Jo īpaši likumi noteica formālu dalījumu starp bagātajiem un nabadzīgajiem, pat attiecībā uz pilsoņiem. »
« Šī Aristoteļa atkārtotā atklāšana bija svarīga tāpēc, ka viņa darbs par loģiku piedāvāja formālu sistēmu sarežģītu darbu, piemēram, kristīgās Bībeles, novērtēšanai. »
« Agrāk, lai gan Baznīca darīja visu iespējamo, lai izskaustu ķecerību, nebija nepieciešams ieviest formālu cenzūru. Nekādus rakstiskus materiālus nevarēja masveidā ražot, tāpēc vienīgās idejas, kas ātri izplatījās, izplatījās no mutes mutē. »
« Svarīgākais ir tas, ka Frīdrihs Vilhelms I izveidoja formālu iesaukšanas sistēmu (t. i., "iesaukumu"), kas nozīmēja, ka Prūsijā uz vienu iedzīvotāju armijā dienēja vairāk vīriešu nekā citur Eiropā. »
« Nav nepieciešams ievērot formālu darba kārtību. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022