6 teikumi ar «ļaunuma»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ļaunuma un citi no tā atvasināti vārdi.

« Zoroastrs apgalvoja, ka Ahura Mazda ir galvenais dievs un galu galā triumfēs cīņā pret ļaunumu, bet ļaunuma pastāvēšanu pasaulē skaidroja kā cīņas pret ļauno Ahrimanu rezultātu. »
« Patiesība bija galvenais zoroastrisma tikums, bet nepatiesība bija ļaunuma sinonīms. »
« Starp modernitātes ļaunuma nomelnošanu un jaunatklās apsēstību ar rasi, kas 19. gadsimta beigās pārņēma Eiropas un Amerikas sabiedrību, bija daudz degvielas antisemītisma politikas uzplaukumam. »
« Kopš cilvēces pirmsākumiem velns ir iemiesojis ļaunuma simbolu. Un, raugoties no šīs perspektīvas, var teikt, ka viņš pastāvīgi dzīvo kopā ar mums. »
« Mūsdienās diskrēta varas izmantošana, varens un nežēlīgs cilvēks ir vispatiesākā ļaunuma izpausme. »
« Taču ļaunuma spēki netika sakauti: saskaņā ar tīri reliģisko versiju pēdējā cīņa notiks, kad sāksies apokalipse. »
diccio-o.com - 1998 - 2022