Teikumi ar «ļauna»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ļauna un citi no tā atvasināti vārdi.

« Mans pienākums bija rūpēties par viņu un pasargāt viņu no visa ļaunā, taču es nespēju cīnīties ar viņas slimību, un jutu, ka esmu viņu pievīlusi. »
« Daudzi konservatīvie uzskatīja, ka cilvēka daba būtībā ir ļauna, ļauna un izvirtusi. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022