Teikumi ar «ļaunāki»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu ļaunāki un citi no tā atvasināti vārdi.

« Seldžuki bija cilšu konfederācija, nevis vienota karaliste vai impērija, un viņi iebruka gan musulmaņu, gan kristiešu karalistēs. Neraugoties uz to, ka viņiem trūka politiskās vienotības, viņi izrādījās vēl ļaunāki Bizantijas impērijas ienaidnieki nekā arābu kalifāti, un 11. gadsimta beigās Bizantijas imperators Aleksijs vērsās pēc palīdzības pie Rietumeiropas kristiešiem, neraugoties uz pastāvošo šķelšanos starp latīņu un pareizticīgo baznīcu. »
« No elites viedokļa Napoleona iekarojumi bija vēl ļaunāki, jo visur, kur vien devās franču armijas, tika sagrauta tradicionālā sociālā kārtība. »
diccio-o.com - 1998 - 2022