Teikumi ar «humānisti»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu humānisti un citi no tā atvasināti vārdi.

« Grieķu humānisti uzskatīja, ka cilvēkus uz zemes nav ielaiduši nežēlīgi dievi, lai tie ciestu, bet gan lai tie būtu dievišķās jaunrades dzirksts. »
« Renesanses humānisti centās cildināt cilvēka ķermeņa skaistumu mākslā, cilvēka prāta un sasniegumu skaistumu zinātnē un cilvēka sabiedrības skaistumu arhitektūras dizaina elegancē. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022