Teikumi ar «humānistiskā»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu humānistiskā un citi no tā atvasināti vārdi.

« Renesanses māksla un zinātne bija ārkārtīgi ietekmīga. Lai gan šis process ilga vairākus gadu desmitus, gan humānistiskā zinātne un izglītība, no vienas puses, gan klasicisma iedvesmotā māksla un arhitektūra, no otras puses, 15. gadsimtā izplatījās ārpus Itālijas. »
« Itālijas renesanses lielākais sasniegums, neraugoties uz to, ka renesanses mākslai tika piešķirta lielāka nozīme, iespējams, bija humanistiskā izglītība. »
« Visbeidzot, vismaz dažos Rietumeiropas karaļos un muižniekos humānistiskā izglītība un tradicionālās muižnieku cīņas vērtības tika apvienotas ar praktiskām zināšanām vai vismaz izpratni par tirdzniecības metodēm. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022