Teikumi ar «humānistisko»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu humānistisko un citi no tā atvasināti vārdi.

« Tomēr, runājot par humānistisko izglītību, ir svarīgs brīdinājums. Lai gan lielākā daļa vīriešu humānistu atbalstīja meiteņu izglītību, viņi uzstāja, ka tai jābūt ļoti atšķirīgai no zēniem piedāvātās izglītības. »
« Mārtiņš Luters ieguva gan sholastisko, gan humānistisko izglītību, galu galā kļūstot par profesoru nelielā universitātē Svētās Romas pilsētā Vitenbergā. Tur, tālu no garīgās un laicīgās varas centriem, viņš pārdomāja Bībeli, Baznīcu un savu garīgo pestīšanu. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022