Teikumi ar «hipotēzēm»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu hipotēzēm un citi no tā atvasināti vārdi.

« Viena no hipotēzēm ir tā sauktā "līdera kļūda". To skaidro šādi: dažkārt vaļveidīgo grupa agresīvi klīst piekrastes teritorijās, meklējot barību. Ja pludmales nogāze vai vides apstākļi ir bīstami, līdera kļūda bieži vien ir katastrofāla visiem. »
« Viena no hipotēzēm ir, ka buboņu mēra slimnieki, iespējams, saslima ar pneimoniju kā sekundāru infekciju un ka pneimonija tādējādi bija vēl viena letāla Melnās nāves sastāvdaļa. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022