Teikumi ar «hipotēze»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu hipotēze un citi no tā atvasināti vārdi.

« Tomēr visplašāk pieņemtā hipotēze, kas izskaidro putnu sakņu veidojumus, ir tāda, ka tie nodrošina aizsardzību pret plēsīgajiem putniem. »
« Vecā hipotēze par laika tuneli ir kļuvusi aktuālāka kopš melno caurumu atklāšanas, lai gan tiek pieņemts, ka ideja par "iziešanu" caur kādu no šiem caurumiem atvieglotu attālumu, nevis laika problēmas risināšanu. »
« Pētījumi pierādīja, ka šī hipotēze ir nepareiza. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022