Teikumi ar «hipotēzes»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu hipotēzes un citi no tā atvasināti vārdi.

« Izrakumu laikā visas viņa hipotēzes apstiprinājās: visos galvaskausos - bez izņēmuma - bija caurums. »
« Bībele nepaskaidroja indiāņu izcelsmi, tāpēc spāņi izdomāja dažādas hipotēzes: Indiāņi bija cēlušies no pazudušajām Izraēla ciltīm, kas aprakstītas Bībeles Vecajā Derībā, viņus kaut kādā veidā radīja un pārvaldīja velns, viņi vienkārši nebija cilvēki, bet gan dīvaini cilvēkiem līdzīgi dzīvnieki utt. »
« Lai gan šīs hipotēzes ir ļoti tēlainas, tās tomēr ir pilnīgi loģiskas un biedējoši reālas. »
« Skolēniem un skolotājiem ir aktīvi jāiesaistās atklāšanas procesā: jāmācās darīt, jāizstrādā hipotēzes, jārisina problēmas, jāpamato idejas, jāizvēlas stratēģijas, jānovērtē rezultāti dialoga, sadarbības un cieņas pret citu viedokļiem ietvaros. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022