Teikumi ar «faktoru»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu faktoru un citi no tā atvasināti vārdi.

« Klimata ietekmi uz veselību bieži vien izraisa nepārtrauktas tādu faktoru kā temperatūras un atmosfēras spiediena, mitruma, gaisā esošo daļiņu un atmosfēras elektriskā lādiņa svārstības. »
« Šī kultūras maiņa bija divu industriālisma izraisītu faktoru blakusprodukts: labklājība, kas ļāva vidusšķiras sievietēm "uzticēt" smago mājas darbu veikšanu nabadzīgai kalponei, un medicīnas un veselības aprūpes attīstība, kas ļāva vairāk bērniem izdzīvot bērnībā. »
« Mūsdienu imperiālisms bija tādu faktoru rezultāts, kuriem nebija tiešu paralēļu iepriekšējos gadsimtos. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022