Teikumi ar «funkcionēt»

Piemēroti teikumi un frāzes ar vārdu funkcionēt un citi no tā atvasināti vārdi.

« Britu termins karavīriem, kuri izdzīvoja, bet nespēja funkcionēt sabiedrībā, bija "šoks no čaulas", kas ir neskaidra diagnoze tam, ko tagad sauc par posttraumatiskā stresa traucējumiem. »
« Turklāt Eiropas (un Amerikas) kultūrā nebija līdzjūtības pret psiholoģiskām problēmām. Nespēt funkcionēt traumas dēļ nozīmēja būt "vājam" vai "neprātīgam" ar visu sociālo un kultūras stigmatizāciju, ko šie termini izraisīja. »
« Lai sabiedrība varētu funkcionēt, ir nepieciešams, lai to, kas ir iedibināts, respektētu, novērtētu un uzturētu katrs tās loceklis; tādējādi tas kļūst leģitīms šai sabiedrībai. »
« Ģimene var labi funkcionēt tikai tad, ja vecāki un bērni pilda savas attiecīgās lomas. Katra no tiem "reljefa" diferencēšana ir pirmais nosacījums, lai ģimenes attiecībās būtu labs līdzsvars. »

Tādu teikumu piemēri ar līdzīgiem vārdiem

diccio-o.com - 1998 - 2022